MVO

Belangrijke MVO-thema’s in Zuid-Afrika zijn training en scholing van medewerkers. Daarnaast gaat het om gezondheidszorg (hiv/aids), landrechten en basisvoorzieningen.

De effectenbeurs van Johannesburg (JSE) heeft een eigen index voor duurzaamheid (SRI). De JSE baseert de index op de King-rapporten en een aantal internationale standaarden voor MVO. Alle beursgenoteerde bedrijven kunnen zich vrijwillig laten beoordelen op een brede set van MVO-criteria. Bij een bepaalde minimumscore neemt JSE het bedrijf op in de index.

Corporate Social Investment
Zuid-Afrikaanse ondernemers geven veel uit aan Corporate Social Investment (CSI). Jaarlijks gaat het om een bedrag van ongeveer € 385 miljoen. Een groot deel hiervan gaat naar de werknemers en hun woonplaatsen. Gezondheidszorg gericht op hiv/aids ontvangt ook veel financiering. De rest gaat naar projecten voor onderwijs en scholing.

Men moet er dus rekening houden dat indien men gaat ondernemen de MVO gedachte niet genegeerd kan worden. Men gaat er vaak van uit dat indien men gaat ondernemen in een bepaald gebied men daar ook MVO initiatieven ontplooit. Veel ondernemers doen dat overigens graag. Het geeft veel voldoening en schept een bank met de lokale overheid en bevolking.

Richtlijnen
De Zuid-Afrikaanse overheid baseert het MVO-beleid op rapporten van de Commissie-King. De King-rapporten geven MVO-richtlijnen voor beursgenoteerde ondernemingen, financiële instellingen en staatsbedrijven. In het King III-rapport uit 2009 staan de nieuwste ideeën op het gebied van corporate governance.

DownloadFactsheet MVO Zuid-Afrika

 

Share this page:

Signup to our GlobalBizz newsletter

Don't miss out on business benefits and receive our free newsletter.

* indicates required