Bedrijf starten in ZA

Je kunt in Zuid-Afrika een eigen bedrijf starten maar zijn er ook bedrijven die in Zuid-Afrika een filiaal of dochteronderneming willen starten. Er zijn enkele belangrijke regels voor buitenlandse bedrijven die een filiaal of dochteronderneming willen opstarten in Zuid-Afrika.

Allereerst moet er beslist worden over de structuur die opgezet wordt om zaken te doen.

In Zuid-Afrika zijn verschillende bedrijfsvormen mogelijk:

Sole Propietorship

Dit is de meest eenvoudige bedrijfsvorm die er bestaat. Er is sprake van éen eigenaar en deze eigenaar is volledig aansprakelijk. De nettowinst van de eenmanszaak wordt gezien als persoonlijk inkomen van de ondernemer en is als zodanig ook belastbaar. Deze vorm is in Nederland vergelijkbaar met een eenmanszaak. Klik hier voor meer informatie.

Partnership

Een partnership bestaat altijd uit twee of meerdere personen. Elke persoon draagt bij aan de organisatie bijvoorbeeld in de vorm van geld, eigendom of vaardigheden en deelt eventuele winsten of verliezen met zijn/haar partners. Een Partnership draagt geen inkomstenbelasting af. Deze vorm is in Nederland vergelijkbaar met een VOF. Er zijn in Zuid-Afrika verschillende vormen van partnerships. Klik hier voor meer informatie.

Closed Corporation

Een Closed Coporation (CC) is over het algemeen een kleiner bedrijf dat een ‘samenwerkingsstatus’ verkiest en de bestuurlijks en administratieve eisen zijn dan ook veel minder formeel dan bijvoorbeeld bij een Private Company (zie hieronder). Veel kleine ondernemers hechten veel waarden aan deze voordelen. Het besturen van een Closed Corporation door haar bestuurders en aandeelhouders wijkt in wijze niet veel af van het ‘Partnership’. Dit is binnen het Nederlands model vergelijkbaar met de Besloten Vennootschap. Klik hier voor meer informatie.

Private Company

Een Private Company ofwek Pty Limited wordt door de Zuid-Afrikaanse wet behandeld als een afzonderlijk rechtspersoon en dienst zich te registreren als belastingplichtige. Verder handelt de Pty Limited onafhankelijk van zijn aandeelhouders die alleen aansprakelijk zijn voor het bedrag van hun aandelen. Pty Limited kan vergeleken worden met een Nederlandse Naamloze Vennootschap. Klik hier voor meer informatie.

Trust

Een trading trust is een ondernemingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en wordt beheerd door de zogenaamde ’trustees’. De trading trust komt niet veel voor in Zuid-Afrika, maar kan nuttig zijn voor bedrijven die zich toespitsen op eigendomsontwikkeling. Het aantal ’trustees’ is beperkt tot 20 personen. Klik hier voor meer informatie.

Vereniging zonder winst (non-profit organisatie)

Hierbij betalen de aandeelhouders een overeengekomen bedrag om te voorkomen dat de onderneming failliet gaat. Dit bedrijf heeft als doel: het bevorderen van religie, kunst, wetenschap, school, liefdadigheid of andere culturele en sociale activiteiten. De leden kunnen zowel natuurlijke of juridische personen zijn. Een vereiste is dat men minstens 7 leden moet hebben.

South-Africa-Growth-ProsperBelangrijke factoren die invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces zijn:

  • Eigenaar structuur
  • Juridische structuur
  • Opstart vereisten
  • Belastingen
  • Actuele wettelijke vereisten
  • Deviezen

Het bedrijf kan opgericht worden op de volgende manieren:

  • Afdeling – Extern bedrijf
  • Zuid-Afrikaans bedrijf met buitenlandse eigenaars

Filiaal van een buitenlands bedrijf – extern bedrijf

Entiteit

In het geval er gekozen wordt voor een Zuid-Afrikaans filiaal, wordt dit ingeschreven in de jurisdisctie van Zuid-Afrika. Alhoewel de aandeelhouders en bestuurders in het buitenland gevestigd zijn.

Het filiaal krijgt een Zuid-Afrikaans registratienummer
Het “Memorandum of Association” van de buitenlandse onderneming wordt ook geregistreerd in Zuid-Afrika en het filiaal moet werken volgens de regels die daarin vastgelegd zijn.

Verantwoordelijk persoon

Een Zuid-Afrikaanse inwoner moet benoemd en ingeschreven worden bij de bedrijfsregistratie van de overheid (CIPRO). Deze persoon is verantwoordelijk voor de activiteiten en de naleving van de regels van het Zuid-Afrikaans filiaal.

Wettelijke vereisten

Er is geen behoefte aan aandeelhoudersvergaderingen aangezien er geen aandelen zijn uitgegeven door deze afdeling. Bovendien zijn er ook geen bestuursvergaderingen nodig zolang de afdeling geen eigen bestuur heeft in Zuid-Afrika.

Auditeur

Een auditeur moet aangesteld worden voor het filiaal. De omvang van de audit is beperkt tot de winst- en verliesrekening van de Zuid-Afrikaanse operaties en dit omdat er geen balans nodig is. De audit moet er voornamelijk zijn voor de inkomstenbelasting. Daarnaast kan deze ook gebruikt worden door de auditeurs van het buitenlands bedrijf.

Inkomstenbelasting

Het filiaal zal worden belast tegen een tarief van 34% op de nettowinst.

Deviezencontrole

Winst kan teruggaan naar de buitenlandse onderneming vanaf het moment dat alle belastingen op de winst betaald zijn. Als het gaat om lokale financiering, dan zijn er bepaald beperkingen voor het financieringsbedrijf. Er mag niet meer dan 50% geinvesteerd worden door een lokaal bedrijf in het filiaal.

Lokaal Zuid-Afrikaans bedrijf wat eigendom is van een buitenlands bedrijf (volledige dochteronderneming)

Entiteit

Deze onderneming werkt net zoals een lokaal Zuid-Afrikaans bedrijf. Alleen zijn de uitgegeven aandelen in handen van het buitenlands bedrijf.

Verantwoordelijk persoon

Een inwoner van Zuid-Afrika moet benoemd en ingeschreven worden bij de bedrijfsregsitratie van de overheid (CIPRO).

Wettelijke vereisten

Er moeten regelmatige aandeelhoudersvergaderingen gehouden worden. Echter is het niet noodzakelijk dat deze vergaderingen in Zuid-Afrika moeten gehouden worden, zodat deze bijgevolg ook in het buitenland kunnen plaatsvinden.

Auditeur

Er moet een auditeur aangesteld worden voor het bedrijf. De omvang van de audit is beperkt en is voornamelijk bedoelt voor de inkomstenbelasting en de aandeelhouders.

Inkomstenbelasting

De nettowinst zal belast worden tegen een tarief van 29%. Zodra er een dividend wordt uitgekeerd (winst uitkeren), is er een secundaire belasting van toepassing van 12%. Dit brengt de totale belasting voor een bedrijf op 37,5% (29% + (71% * 12%)).

Deviezencontrole

Alle geregistreerde leningen vanuit het buitenland (het geïnvesteerde kapitaal) kan worden terugbetaald in elke fase. Dividenden kunnen enkel uitbetaald en gerepatrieerd worden als alle belastingen erop betaald zijn.

Enkele puntjes waar men rekening mee moet houden

Er zijn 2 zaken waarmee men rekening moet houden bij het maken van een keuze van de entiteit die gebruikt wordt om onder te werken in Zuid-Afrika. Deze zaken zijn:

  • Winst
  • Wat ga je doen met de winst die het filiaal / dochteronderneming gaat maken?

Black Economic Empowerment

In Zuid-Afrika is de Black Economic Empowerment (BEE) een belangrijke kwestie bij zakendoen. Meer en meer druk wordt gelegd op het bedrijfsleven in Zuid-Afrika om gebruik te maken van dit beleid.

Een bedrijf starten in Zuid-Afrika is niet eenvoudig. Het vereist veel voorbereiding.  Goed en betrouwbaar advies is noodzakelijk. Dat voorkomt veel teleurstellingen, verkwisting van geld en problemen achteraf.  Laat u goed voorlichten en helpen door mensen die ervaring hebben hiermee.

Share this page:

Signup to our GlobalBizz newsletter

Don't miss out on business benefits and receive our free newsletter.

* indicates required