HRM

Zuid-Afrika is wellicht het meest beloftevolle en ontwikkelde land in Afrika. Medezeggenschap is er alleen op het niveau van de vakbonden. HRM is gebasseerd op eigen ervaringen en nu gaat de Zuid-Afrikaanse HR gedachte als gevolg van een groot aantal aangekondigde projecten op de schop. Het moet anders en skills overdracht is the magic word.

Joint Initiative on Priority Skills Acquisition (JIPSA) en Accelerated and Shared Growth Initiative (AGSISA) zijn 2 voorbeelden van grote projecten die door de Zuid-Afrikaanse regering zijn geïnitieerd om overdracht van kennis (HR) en het netwerken met buitenlandse bedrijven te versterken.

Sinds Zuid-Afrika zich omvormde tot een democratie, heeft de regering zich volop op economische groei geconcentreerd. De komende jaren wil de regering jaarlijks een groei van 6% verwezenlijken. Het Department of Trade and Industry (DTI) heeft meer dan negentig stimuleringsprogramma’s ontwikkeld om investeerders aan te trekken en dit ‘Trade and Investment Promotion Breakfast’ was daar een uitvloeisel van.

Vooral gigantische infrastructuurwerken staan op de agenda – sociale woningbouw, wegen, gezondheid, onderwijs, … – en hiervoor heeft de regering internationale hulp nodig. Het eigen beperkte productieapparaat in Zuid-Afrika kan immers niet altijd snel genoeg reageren op de stijgende vraag en budget is er de komende jaren genoeg. Er is vooral behoefte aan kennis en educatieve programma’s. Grote projecten staan te trappelen met wellicht als meest aansprekende project de organisatie van het WK voetbal in 2010. Dat zal zeker veel werkgelegenheid opleveren.

Maar voordat men verder gaat bouwen wil men eerst vooral ook veel leren. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld veel kennis ingehuurd van het buitenland, bijvoorbeeld IT specialisten uit India. Dus alle kennis die men kan verkrijgen is welkom en uitwisselingsprogramma’s passen daar bijzonder goed en leveren geweldige netwerken op.

Zuid-Afrika zoekt dus investeerders voor de toekomst op diverse gebieden maar heeft zelf ook heel veel te bieden. Naast de pracht van het land op zich is er ook op HR gebied veel te bewonderen. Na het afschaffen van de apartheid en het invoeren van de democratie zo’n 12 jaar geleden heeft de opbouw van de economie zich in een verbazend snel tempo ontwikkeld nog steeds rekening houdend met het verschil tussen blank en zwart. Er hebben zich wel HR instrumenten ontwikkeld die het verschil in rap tempo kleiner maken zoals Black Economic Empowerment (BEE) een vorm van diversitymanagement.

Natuurlijk zijn er ook de keerzijden van de snelle groei. De zwarte middenstand heeft zich goed ontwikkeld alleen lijkt het verschil tussen rijk en arm alleen maar groter te worden. Er is grote behoefte aan goede getalenteerde managers die er voor zorgen dat alle lagen van de bevolking meeprofiteert van de economische groei. Hier worden niet alleen managers van bedrijven bedoeld maar met name de lokale bestuurders. Zij moeten handen en voeten geven aan het proces van sociale transformatie in Zuid-Afrika.
Nu is Nederland gezegend, zeg maar met een actief management klimaat. Is de Nederlandse HR professional dé oplossing voor Zuid-Afrika en valt er wellicht in Zuid-Afrika nog iets te leren op het gebied van HRM?

Share this page:

Signup to our GlobalBizz newsletter

Don't miss out on business benefits and receive our free newsletter.

* indicates required