Disclaimer

Het kan voorkomen dat de informatie die op onze website voorkomt niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit kan onder andere een gevolg zijn van veranderingen op websites, misinterpretaties of van het feit dat de door ons verschafte informatie gevoelig is voor verandering. Ondernemen in Zuid-Afrika (OIZA) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie en/of het op enige andere wijze gebruik maken van de website.

OIZA verkoopt geen producten die eigendom zijn van OIZA. De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen vragers en bieders liggen derhalve niet bij OIZA. OIZA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het niet, of niet tijdig, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn door partijen die op of via OIZA vermeld worden, dan wel schade ontstaan als gevolg van andere oorzaken die verband houden met het gebruik van OIZA.nl.

Ondanks het feit dat klanten door betaling van de vergoeding voor een intakegesprek (onbeperkt) toegang hebben tot onze database kan OIZA er voor kiezen matchmaking te reguleren om schade door bijvoorbeeld spamming en systemen te beperken. Ook houd OIZA zich het recht voor om leden de toegang tot de website en/of database te ontzeggen indien men in de ogen van OIZA regels overtreed.

OIZA doet er alles aan om te zorgen voor een gezond businessklimaat en dat de database voorziet in goede en betrouwbare zakenpartners. Echter een garantie hiervoor kan OIZA niet geven.

Ook geeft OIZA geen garantie voor een succesvolle zakendeal. OIZA zorgt alleen voor de randvoorwaarden. Klanten zelf sluiten zelf een zakendeal en zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Share this page:

Signup to our GlobalBizz newsletter

Don't miss out on business benefits and receive our free newsletter.

* indicates required