• Ondernemen in Zuid-Afrika
  • The art of business matchmaking

Klik hier, word lid van GlobalBizzNetwork en start je internationale netwerk vandaag! Start

Mijnbouw en diamanten

Voor de economie is de mijnbouw de tweede belangrijkste sector. Van de zestig gedolven grondstoffen is goud nog steeds het belangrijkste mijnbouwproduct, ondanks de afnemende productie door o.a. de uitputting van verschillende mijnen.

Meer dan driekwMine-Undergroundart van de binnenlandse energievoorziening is afhankelijk van de steenkool en bovendien is Zuid-Afrika en van de grootste exporteurs van elektriciteitskolen.

Zuid-Afrika is verder de grootste producent ter wereld van met name platinum-metalen en verder van vanadium, chroom en andalusiet. Ook is het land een belangrijk producent van diamanten, asbest, fluorspar, ijzer, lood, mangaan, antimonium, nikkel, uranium en vermiculiet.

ad1ad2ad3