Business in ZA

Sinds 1995, het einde van het economische isolement, is er een reële groei van het bnp door een groot optimisme, hoge verwachtingen en effectieve nieuwe buitenlandse investeringen. Ook de export trok weer aan, maar ook de binnenlandse vraag nam snel toe waardoor het overschot op de betalingsbalans dreigde te dalen. Het beleid van de regering is er in het algemeen op gericht om de economische groei groter te maken, niet zozeer om die groei gelijkelijk te herverdelen onder blanken en zwarten. En om een gezonde economie te creëren zal er ook nog veel meer door het buitenland geïnvesteerd moeten worden. Zuid-Afrika heeft zich in de 21e eeuw omtwikkeld tot is een opkomende markt. De moderne infrastructuur van het land ondersteunt een relatief efficiënte distributie van goederen naar de grote stedelijke centra in de regio . Maar de instabiele elektriciteitsvoorziening vertragen de groei. De wereldwijde financiële crisis verlaagde de grondstoffenprijzen en de mondiale vraag . Het BNP daalde 2009, maar herstelde sindsdien, zij het langzaam met een groei die in 2014 geraamd werd op ongeveer 2 %. Het economisch beleid van Zuid-Afrika heeft zich gericht op het beheersen van de inflatie, maar het land heeft aanzienlijke begrotingstekorten dat haar
toenemende druk van belangengroepen om staatsbedrijven te gebruiken om basisdiensten te leveren aan gebieden met lage inkomens en groei van de werkgelegenheid te verhogen .

money

De Zuid-Afrikaanse economie is veruit de grootste van het Afrikaanse continent met een binnenlandse productie van 595,7 miljard dollar in 2013. De beroepsbevolking telde in 2013 ongeveer 18,5 miljoen mensen die voornamelijk in de mijnbouw, industrie en de dienstverlening werkzaam zijn. Ongeveer 25% van de beroepsbevolking is volgens officiële cijfers werkloos; in werkelijkheid is dit aantal zeer waarschijnlijk veel hoger, met name onder de zwarte bevolking. Door de hoge werkloosheid probeert de zwarte bevolking op allerlei manieren in haar levensbehoeften te voorzien. Deze informele sector, die steeds groter en belangrijker wordt, bestaat bijvoorbeeld uit het verkopen van groenten en fruit, pottenbakken, het maken van matten en manden, taxibedrijfjes. Een probleem vormen de vele illegale immigranten uit o.a. Swaziland, Lesotho, Mozambique, Zimbabwe, Botswana en Malawi. Door de zeer lage lonen die zij ontvangen vormen ze een bedreiging voor de Zuid-Afrikaanse werknemers.

De economie van Zuid-Afrika zit tweeslachtig in elkaar. De moderne ontwikkelde economie in en rond enkele grote steden staat in sterk contrast met de vele onderontwikkelde gebieden waar men zich praktisch alleen bezighoud met een soort overlevingslandbouw. In sommige zwarte townships en in de voormalige thuislanden zit waarschijnlijk tachtig procent van de beroepsbevolking zonder werk.

Wilt u zakendoen in Zuid-Afrika? Lees dan de onderstaande tips:

  • De Zuid-Afrikaanse zakenwereld spreekt Engels, ook in de Western Cape. Andere gesproken talen zijn Afrikaans, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu, Ndebele, Pedi, Sotho en Swazi.
  • Komt u bij iemand thuis, bijvoorbeeld voor een ‘braai’? Neem dan een kleine attentie mee. Denk aan een fles wijn of een dessert.
  • Zakelijke kleding is vrij informeel. Tijdens kennismakingen en vergaderingen zijn een jasje en een das wel gebruikelijk.
  • Geef geen commentaar op de politieke en sociale situatie. De ‘apartheid’ blijft voor veel Zuid-Afrikanen een gevoelig punt.

Share this page:

Signup to our GlobalBizz newsletter

Don't miss out on business benefits and receive our free newsletter.

* indicates required