Bouw en constructie

Omdat er een flinke achterstand is bij het bouwen van goedkope ‘sociale woningen’ en Zuid-Afrika aan de andere kant fors investeert in innovatie is er in Zuid-Afrika behoefte aan veel expertise maar ook veel producten in de bouw.

In Zuid-Afrika zijn alle ingrediënten aanwezig voor economische welvaart: natuurlijke grondstoffen, een goede infrastructuur en een heerlijk klimaat. Maar de sociaal-economische problemen uit het apartheid-tijdperk zijn nog overal zichtbaar. Het grootste deel van de bevolking leeft in armoede en het land wordt zwaar getroffen door aids. En ondanks inspanningen van de regering wonen tien miljoen Zuid-Afrikanen nog altijd in overbevolkte townships; verstoken in hutjes van golfplaten, afvalhout en karton en verstoken van sanitair. Naast goede initiatieven van organisaties zoals Habitat for community zijn er zakelijk gezien voldoende mogelijkheden in deze markt.

Ooit is er bedacht dat er een treinverbinding zou moeten komen tussen Kaapstad en Caïro aan het eind van de 19e eeuw. Vanwege politieke en klimatologische verschillen kwam die er uiteindelijk niet. Maar er wordt wel druk gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe spoorlijnen.

Gezien het enorme enzonne-energie_3ergietekort is er ook veel behoefte aan de bouw van windmolenparken, waterkrachtcentrales, zonne energie parken, kerncentrales etc. Ook veel landen rondom Zuid-Afrika zijn afhankelijk van de energieproductie in Zuid-Afrika.

Share this page:

Signup to our GlobalBizz newsletter

Don't miss out on business benefits and receive our free newsletter.

* indicates required