Energie

Zuid-Afrika is de op een na grootste energieproducent van Afrika. Tegelijk is het ook de grootste energieverbruiker van het continent. Zuid-Afrika streeft naar 12% energiebesparing in 2015. Een grote uitdaging waar buitenlandse investeerders een grote rol in kunnen spelen.

Met name de CO2- uitstoot en luchtvervuiling vormen een groot milieuprobleem. Maar ook de vervuiling van het grondwater door de mijnindustrie en de slechte staat van de riolen.

Energy Efficiency Strategy

Energie en duurzame energie zijn de speerpunten in de Energy Efficiency Strategy van Zuid-Afrika. Het land streeft naar 12% energiebesparing in 2015. Er zijn overheidsprojecten op het gebeid van hybride energiesystemen, zonnen- en windenergie en waterkrachtcentrales. Het gaat om circa 300.000 windmolen die waterpompen voor de gemeenschap en veeteelt aandrijven. Dan is er 400 KW aan kleine windturbines voor energieopwekking. Ten slotte worden er op grote schaal zonnecelvelden in Zuid-Afrika aangelegd. Maar dit is bij lange na niet genoeg om iedereen in Zuid-Afrika van energie te voorzien.

Duurzame energie projecten

Ruim 25% van de bevolking in Zuid-Afrika heeft geen toegang tot elektriciteit. Daarom zet de overheid op deze groep gerichte duurzame-energieprojecten op. Bijvoorbeeld op het gebied  van biobrandstof , hybride systemen, zonne-energie en windenergie.

Ontwikkeling schone technologie

Om de ontwikkeling van schonen technologie te stimuleren en investeringen aan te moedigen kent Zuid-Afrika ook een aantal zogenaamde stimuleringsregelingen. Verder geeft het land het onder meer steun van de Wereldbank het Clean Technology Investment Fund opgericht. Ook het Evololution One Fund is gericht op stimulering van innovatie en R&D.

Clean Development Mechanism

Zuid-Afrika is een van de landen met de grootste CO2 -uitstoot in de wereld. Carbon Trading wordt daarom gezien als een groeimarkt voor het land. Door te investeren in bepaalde projecten in Zuid-Afrika is het mogelijk om zogenaamde emissiereductierechten te verkrijgen, ‘carbon credits’.

Waste

Afvalberg in township

Marktontwikkeling

Afvalverwerking, recycling, duurzame energie en schone technologie is een groeimarkt in Zuid-Afrika. De internationale milieuverdragen waar Zuid-Afrika zich bij heeft aangesloten, leggen verplichtingen op. Zoals de vermindering van CO2 uitstoot. De (internationale) milieudruk op Zuid-Afrikaanse bedrijven neemt daardoor toe.

Bedrijfsleven en schonen processen

Een aantal bedrijven in Zuid-Afrika laten zich certificeren voor ISO 14.000 of stappen over op eco-labelling. Er wordt geïnvesteerd in schonere productieprocessen door bedrijven als SAB Miller en Sappi.

 

 

 

Share this page:

Signup to our GlobalBizz newsletter

Don't miss out on business benefits and receive our free newsletter.

* indicates required