BNR

Mogen investeerders straks nog wel grond bezitten in Zuid-Afrika?

Op 24 februari legde Marc Habets van OAVM bij BNR nieuwsradio uit dat het wetsvoorstel (expropriation bill) zoals deze nu voorligt betreffende de inperking van grootgrondbezit van buitenlandse investeerders vooralsnog alleen de landbouwgebieden betreft in Zuid-Afrika. Mede onder druk van de oppositie (EFF) is Zuid-Afrika bezig met een overheidsbeleid dat er voor moet zorgen dat al de landbouwgrond die nu in bezit is van buitenlandse investeerders uiteindelijk terug moet naar de oorspronkelijke bewoners. Alleen investeerders die minimaal 30 jaar landbouwgrond willen huren worden vrijgesteld met een maximaal van 12000 hectare. President Zuma zei in zijn jaarlijkse toespraak dat het niet goed is dat 2/3 van het beste aan Zuid-Afrikaanse grondgebied in handen is van buitenlandse investeerders en dat Zuid-Afrika huur moet betalen aan deze investeerders om van deze gebieden gebruik te mogen maken. Zuma probeert op deze wijze iets te doen aan de hoge werkloosheid en Zuid-Afrikanen op te roepen meer boerenbedrijven te starten in de toekomst. Ook gaat hiermee een lang gekoesterde wens van het merendeel van de ANC kiezers in vervulling.

Of het wetsvoorstel ook straks gevolgen zal hebben voor buitenlandse eigenaars van bijvoorbeeld Bed & Breakfast of eigenaars of investeerders Hotels is niet duidelijk. Ook investeerders in de wildparken worden door het wetsvoorstel getroffen.

Klik hier voor het interview met Marc Habets bij BNR nieuwsradio op 24 februari 2015 (vanaf 15.54)

Klik op de link beneden voor de inhoud van het wetsvoorstel

Draft_Expropriation_Bill

 

Share this article:

Signup to our GlobalBizz newsletter

Don't miss out on business benefits and receive our free newsletter.

* indicates required